Писмен въпрос E-4553/08, зададен от Glenys Kinnock (PSE) на Комисията. Зачитане суверенитета на всички участници в СИП