Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8242 – Rolls-Royce/ITP) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )