Писмен въпрос E-6856/08 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Културно сътрудничество