Становище на Европейската централна банка от 7 април 2011 година относно предложение за регламент за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро (CON/2011/32)