Писмен въпрос E-002498/11 James Elles (ECR) до Комисията. Втора високоскоростна железопътна линия (HS2) на Обединеното кралство — модернизация на европейския железопътен сектор