Писмен въпрос P-1506/10, зададен от Saïd El Khadraoui (S&D) на Комисията. Нова процедура за възстановяване на ДДС, платен в чужбина