Писмен въпрос E-3826/08, зададен от Costas Botopoulos (PSE) на Комисията. Средиземноморските игри през 2013 г.