Združene zadeve od T-426/10 do T-429/10 in od T-438/12 do T-441/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. junija 2016 – Moreda Riviere Trefilerías in drugi/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg jekla za prednapenjanje — Določanje cen, razdelitev trga in izmenjava poslovno občutljivih informacij — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU — Gospodarska enota — Neposredna udeležba pri kršitvi — Izvedena odgovornost matičnih družb — Nasledstvo družb — Kompleksna kršitev — Enotna in trajajoča kršitev — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 — Načeli prepovedi retroaktivnosti in zakonitosti kazni — Olajševalne okoliščine — Plačilna sposobnost — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Predlog za ponovno presojo — Neobstoj novih dejstev — Dopis o zavrnitvi — Nedopustnost)