T-426/10–T-429/10., T-438/12–T-441/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2016. június 2-i ítélete – Moreda-Riviere Trefilerías és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A feszített acél európai piaca — Az árak rögzítése, a piac felosztása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Az EUMSZ 101. cikk megsértését megállapító határozat — Gazdasági egység — A jogsértésben való közvetlen részvétel — Az anyavállalatok származékos felelőssége — A vállalkozások jogutódlása — Összetett jogsértés — Egységes és folyamatos jogsértés — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A visszaható hatály tilalmának és a büntetések törvényességének elve — Enyhítő körülmények — Fizetési képesség — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Újbóli értékelésre irányuló kérelem — A ténykörülmények megváltozásának hiánya — Elutasító levél — Elfogadhatatlanság”)