Spojeni predmeti T-426/10 do T-429/10, T-438/12 do T-441/12: Presuda Općeg suda od 2. lipnja 2016. – Moreda-Riviere Trefilerías i dr. protiv Komisije (Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište čelika za prednapinjanje — Utvrđivanje cijena, podjela tržišta i razmjena osjetljivih poslovnih informacija — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a — Gospodarska jedinica — Izravno sudjelovanje u povredi — Izvedena odgovornost društava majki — Pravno sljedništvo poduzetnika — Složena povreda — Jedinstvena i trajna povreda — Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. — Načela zabrane retroaktivnosti i zakonitosti kazni — Olakotne okolnosti — Sposobnost plaćanja — Prava obrane — Obveza obrazlaganja — Zahtjev za ponovnu ocjenu — Nemijenjanje činjeničnih okolnosti — Dopis o odbijanju — Nedopuštenost)