Съобщение от Комисиятадо Европейския Парламент и Съвета - Европейският Съюз и арктическият регион