Писмен въпрос E-4705/07, зададен от Marco Cappato (ALDE) на Комисията. Изключване от ОССЕ на неправителствени организации в нарушение на хелзинкските принципи