Регламент (ЕО) № 1429/95 на Комисията от 23 юни 1995 година относно правилата за прилагане на възстановявания при износ на преработени продукти от плодове и зеленчуци, различни от тези, предоставени за добавени захари