Препоръка на Съвета от 8 юли 2014 година относно националната програма за реформи за 2014 г. на Португалия и за представяне на становище на Съвета относно програмата за стабилност на Португалия за 2014 г.