Заключение на генералния адвокат La Pergola представено на12 декември 1996 г.