Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ПРОТОКОЛИ - Протокол (№ 35) относно член 40.3.3 от Конституцията на Ирландия