Писмен въпрос E-4691/07, зададен от Chris Davies (ALDE) на Комисията. Признаване от страна на САЩ на одобрени в ЕС алтернативни методи на изследване