Писмен въпрос E-1945/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Засилване на ролята на националните парламенти