Писмен въпрос E-6206/07, зададен от Alexander Alvaro (ALDE) и Silvana Koch-Mehrin (ALDE) на Комисията. Телевизионен клип за имиграцията, финансиран от ЕС