Писмен въпрос P-1210/07 зададен от Koenraad Dillen (ITS) на Съвета. Северен Кипър