Odluka Vijeća od 12. srpnja 2016. o novom sastavu upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja