Решение на Съвета от 12 юли 2016 година за подновяване на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение