Дело C-41/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 февруари 2015 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Christie’s France SNC/Syndicat national des antiquaires (Преюдициално запитване — Директива 2001/84/ЕО — Член 1 — Интелектуална собственост — Продажба на търг на оригинални произведения на изкуството — Право на препродажба в полза на автора на оригинално произведение — Длъжник по отчислението на основание правото на препродажба — Купувач или продавач — Дерогация, предвидена в договор)