Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 20/2007 от 27 април 2007 година за изменение на приложение IX Финансови услуги и приложение XXII Дружествено право към Споразумението за ЕИП