Решение на Съда (първи състав) от 19 април 2007 г.#Elaine Farrell срещу Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General и Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI).#Искане за преюдициално заключение: High Court - Ирландия.#Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" по отношение на моторните превозни средства - Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО и 90/232/ЕИО - Вреди, причинени на пътниците в превозно средство - Част от превозно средство, необорудвана за превоз на седящи пътници.#Дело C-356/05. Решение на Съда (първи състав) от 19 април 2007 г.