Решение на Европейския парламент oт 13 ноември 2007 г. относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент във връзка с Устава на членовете на ЕП (2006/2195(REG))