Писмен въпрос E-0228/09, зададен от Urszula Gacek (PPE-DE) на Комисията. Заявление за регистриране на географско указание във връзка със селскостопански продукт или храна за фасул от Корчин