Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Бъдещето на единния пазар — Посока: светът