Регламент (ЕО) № 749/2005 на Комисията от 18 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2131/93 относно определянето на процедурата и условията за придобиване на зърно от интервенционните агенции PROPCELEX