2007/402/ЕОРешение на Комисията от 6 декември 2006 година относно държавна помощ C 6/2006 (ex N 417/2005), която Германия планира да приведе в действие за Volkswerft Stralsund (нотифицирано под номер C(2006) 5790) (Текст от значение за ЕИП)