Регламент (ЕО) № 961/1999 на Комисията oт 6 май 1999 година за определяне на подробни правила за прилагане разширяването на правилата, приети от организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците$