Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5565 — BAE Systems/BVT) Текст от значение за ЕИП