Писмен въпрос E-010356/10 Gay Mitchell (PPE) до Комисията. Скрининг тестове за рак