Писмен въпрос P-1720/06, зададен от Anneli Jäätteenmäki (ALDE) на Комисията. Gambling and national regulation within the EU internal market