Писмен въпрос E-4431/08, зададен от Karin Riis-Jørgensen (ALDE) на Комисията. Отвлечени деца