Регламент (ЕО) № 51/2006 на Съвета от 22 декември 2005 година за определяне риболовните възможности през 2006 година и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова