Писмен въпрос E-1232/10, зададен от David Campbell Bannerman (EFD) на Комисията. Финансова подкрепа от Комисията за групата Билдерберг