Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par pārdomu dokumentu par ES finanšu nākotni (2017/2742(RSP))