Писмен въпрос E-6218/07, зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Финансова подкрепа от страна на ЕС за местния туризъм в източен Дънбартъншир