Odločba Komisije z dne 4. decembra 2001 o popravku Direktive 2001/22/ES o določitvi postopkov vzorčenja in analiznih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih (notificirana pod dokumentno številko K(2001) 3913)Besedilo velja za EGP.