Decizia Comisiei din 4 decembrie 2001 de rectificare a Directivei 2001/22/CE de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur și 3-MCPD în produsele alimentare [notificată cu numărul C(2001) 3913]Text cu relevanță pentru SEE.$