Писмен въпрос E-4514/09, зададен от Ingeborg Gräßle (PPE) на Комисията. Разрушаване на имущество, финансирано от ЕС, при военни действия