Регламент (ЕИО) № 3125/92 на Съвета от 26 октомври 1992 година относно режима, приложим спрямо вноса в Общността на продукти от овче и козе месо с произход от Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения, Черна гора, Сърбия и Бившата югославска република Македония PROPCELEX