Zadeva C-182/16 P: Pritožba, ki jo je Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG vložila 29. marca 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 4. februarja 2016 v zadevi T-247/14, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino