Дело C-182/16 P: Жалба, подадена на 29 март 2016 г. от Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 4 февруари 2016 г. по дело T-247/14, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост