Решение (ЕС) 2015/2330 на Европейската централна банка от 4 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/53 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2015 година (ЕЦБ/2015/41)