Дело T-205/13 P: Определение на Общия съд от 27 ноември 2013 г. — Marcuccio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Отхвърляне на жалбата в първоинстанционното производство като явно недопустима — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване и подписана чрез печат, възпроизвеждащ подписа на адвоката — Просрочие при подаване на оригинала на жалбата — Просрочие на жалбата — Явно неоснователна жалба)