Писмен въпрос E-2419/07 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Хармонизация по отношение на възрастта за пенсиониране