Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 година относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република