Писмен въпрос E-009642/11 Nessa Childers (S&D) до Комисията. Такси за лицензиране в ЕС